Gemeenteraadsleden

In het radioprogramma WNL op Zaterdag ging het na de gemeenteraadsverkiezingen over de vergoeding voor gemeenteraadsleden. Bij Zondag met Lubach hadden ze uitgerekend dat gemeenteraadsleden in kleine gemeenten omgerekend 4 euro 49 per uur krijgen. Wat de vraag opwerpt of je gemeenteraadsleden niet iets meer zou moeten betalen dan het gemiddelde afwashulpje. Zeker ook omdat gemeenteraden inmiddels gaan over complexe onderwerpen als de zorg en binnenkort over de omgevingswet. Geen onderwerpen die je te lijf gaat met een afwasborstel.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau signaleerde dat gemeenteraadsleden simpelweg afhaken omdat de werkdruk te hoog is. Ze kunnen het niet meer combineren met hun werk en hun gezin. Reden voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te pleiten voor een hogere vergoeding. Naast een welkome blijk van waardering geeft dat misschien ook net de financiële ruimte om meer tijd aan het raadswerk te besteden, doordat je dan parttime kan gaan werken of een oppas inhuren.

In WNL op Zaterdag zei Arno Scheepers, oud-VVD-raadslid in Hilversum en naar eigen zeggen hardcore liberaal, het ‘lastig’ te vinden om gemeenteraadsleden meer te betalen. [FRAGMENT]: “Je moet het niet voor het geld doen. De politiek ga je in voor de overtuiging. Omdat je iets wil veranderen aan de samenleving, omdat je je stad of dorp beter wil maken. En als geld dan uiteindelijk de motivatie is, ja, dan denk ik toch dat dat niet de goeie kant op gaat.

Dezelfde gedachten had de VVD over het verhogen van de salarissen van basisschoolleraren. “Deze mensen doen dit werk niet voor het geld, dit doen ze voor de inhoud. Je kunt ook heel veel bereiken met een imagocampagne,” aldus een VVD-kamerlid bij WNL Haagse Lobby.

Hoe anders kijken VVD’ers aan tegen topinkomens in de publieke sector. De VVD was tegen de invoering van de wet normering topinkomens, die moest zorgen voor enigszins normale salarissen voor zorgmanagers en directeuren van woningcorporaties. De VVD was tegen, want: het moest wel zorgvuldig gebeuren. Voor de goeie orde, we hebben het hier over de partij die – tegen alle adviezen in – de decentralisatie van de jeugdzorg er in twee jaar doorheen joeg.

Maar naast de zorgvuldigheid had de VVD een fundamenteler bezwaar: “We willen een overheid die deskundig, dienstverlenend en doelgericht te werk gaat. Daarvoor heb je gekwalificeerde bestuurders nodig, aan wie je een adequaat salaris betaalt,” staat op de VVD-website.

Dus kort samengevat ziet het beloningsbeleid van de VVD er als volgt uit:

  • Gemeenteraadsleden en leraren, met te weinig geld en een prima imago, die geef je een imagocampagne.
  • En grootverdieners in de publieke sector, die geen goed imago hebben, juist omdat ze zoveel verdienen, die geef je meer geld.

Ja, zo schrijft de VVD op haar website, want: “Het lijkt moeilijker te worden gekwalificeerde mensen te werven voor topfuncties.”

Waar hebben we dat eerder gehoord? Jeroen van de Veer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING en prominent VVD’er waarschuwde dat als we niet oppassen onze topbestuurders naar het buiteland zouden vertrekken. Alleen doen ze dat nooit. Uit onderzoek is gebleken dat zelfs Amerikaanse topbestuurders nauwelijks verkassen als hun salaris achterblijft. Want ook topbestuurders hebben kinderen met een school en vriendjes, en een fijn huis en fijne buren waar ze aan gehecht zijn.

Dat weet zelfs Mark Rutte. Die riep bankiers die meer wilden verdienen om lekker naar het buitenland te gaan: [FRAGMENT] “Toedeledoki, ga dan, en zoek die baan in Londen. Maar ik zie het nooit gebeuren.

Dames en heren, u hoorde zojuist het meest aarzelende applaus ooit op een VVD-congres. Wat zegt ‘ie nou? Eh, wat doen we jongens, klappen we hiervoor?

Maar toedeledokie-gaan, dat is dus precies wat topmanagers niet en leraren en gemeenteraadsleden wél doen. En het is niet zo gemeenteraadsleden en masse overstappen van Dongeradeel naar de beter betalende buurtgemeente Nieuw-Zijp – of wat voor andere fantasieloze fusienamen die gemeenten tegenwoordig hebben – ze stoppen gewoon. Omdat het niet meer op te brengen is. Hetzelfde geldt voor leraren: ze gaan niet over naar een andere school, ze gaan naar een andere sector. Dat lijkt verdomd veel op marktwerking. Maar juist deze mensen willen de liberalen niet meer geld geven.

Dat Toedeledokie van Rutte was – ook gezien het verzet tegen de wet normering topinkomens – niet heel typisch VVD. Het kwam misschien wel een beetje voort uit de publieke onvrede over bankierssalarissen.

Dus, als we met z’n allen willen dat gemeenteraadsleden een iets hogere vergoeding krijgen, zodat het lidmaatschap van de gemeenteraad geen exclusief privilege wordt voor goed verdienende ondernemers, kinderlozen en gepensioneerden, laat de VVD dan even weten dat u echt niet gelijk zakkenvullergaat roepen als we gemeenteraadsleden meer gaan betalen dan een vakkenvuller.

Delen: