Nieuws


Dit was het. En dat is ok.

Maandag 14 november speelde ik mijn allerlaatste voorstelling in Theater Diligentia in Den Haag. Daarmee komt een eind aan 12 jaar van voorstellingen maken en – met mijn tijd in Delfts Blok erbij – zo’n 22 jaar rondlopen in het Nederlandse cabaret. Ik maakte vijf cabaretvoorstellingen en een liedprogramma, die blijven. Maar ik ben weg. Uit het theater dan.

De afscheidstournee afgelopen oktober en november, waarvoor ik drie keer een week terugkeerde uit Zweden was één groot cadeau. Het zat overal (vrijwel) vol, ik mocht nog één keer de voorstelling laten zien waar voor mij alles in bij elkaar kwam, onder regie van Martijn Bouwman en Erris van Ginkel, en in gezelschap van mijn supertechnici Marco en Steven. Mijn dank gaat ook uit naar alle mensen bij Kik Productions, en dan met name Hans, Leonie en Rianne, met wie ik al die jaren heb gewerkt en die een grote steun waren en een warme, persoonlijke betrokkenheid aan de dag legden.

Ik heb daarnaast al die jaren met heel veel mensen samengewerkt en ik wil en moet er hier een paar bedanken. Pim van Alten, die mijn eerste vier programma’s regisseerde, en dus Martijn Bouwman en Erris van Ginkel voor de latere. Bas van Elk, die altijd een stevige sparringpartner was. Jaap Reedijk, Frank Ruiter, Roel van Tour en Job Jansweijer voor de prachtige foto’s. Moker, voor hun grafische werk. Marco Koppers, Steven de Laet, Arnoud Kaldeway en Bas Molenveld, voor het doen van de techniek. Coen van der Hoeven voor zijn lichtontwerpen en Geert Niermeijer voor zijn hulp bij het maken van de decors. En Paul Schuurman en John Heidema voor de registraties van de programma’s. En de vele, vele betrokken theaterdirecteuren, -programmeurs, -technici en ander personeel. Zonder jullie kan er niks in het theater.

En natuurlijk vooral ook iedereen die kwam kijken en luisteren. Zonder jullie was het natuurlijk niks. Ik ben dankbaar en voel me bevoorrecht dat ik voor jullie heb mogen spelen. Zoals ik zei aan het einde van mijn laatste voorstelling: ‘Dit was het. En dat is ok.’

Dit was het, het ga jullie goed. Dank.

Jasper

Delen:
Mastodon