Dubbelzinnige inlogtermen

Ik wil via de computer van een vriend inloggen op mijn cloudopslag bij Dropbox en voor ik het weet heb ik bijna een nieuw account geopend. Ik kijk nog eens naar de inlogpagina. ‘Registreren’ en ‘aanmelden’. Op de Engelse pagina is het: ‘sign up’ en ‘sign in’. Hoewel de Engelse termen woordelijk meer hetzelfde zijn – ook gevaarlijk – zijn ze qua betekenis meer onderscheidend dan het Nederlandse ‘registreren’ en ‘aanmelden’. Beide zouden kunnen slaan op het openen van een nieuw account. Ik zag op de inlogpagina van Dropbox aanmelden staan en dacht: ‘Ik wil geen nieuw account, ik wil inloggen’ en klikte blind op die andere grote, blauwe knop. Op registreren, dus.

Twitter gebruikt ‘inloggen’ in plaats van het dubbelzinnige ‘aanmelden’ en labelt de knop om een account aan te maken met ‘registreren op Twitter.’ Daarnaast heeft de interface twee duidelijk gescheiden gebieden voor inloggen en inschrijven. Ook de invulvelden rond beide knoppen vormen aanwijzingen: bij inloggen zijn alleen e-mailadres en wachtwoord nodig, bij registreren ook je naam. Weer een extra aanwijzing die laat zien dat je hier niet inlogt. Bij Dropbox volgen de invulvelden pas nadat je op een van de knoppen hebt gedrukt.

Gebruikers lezen de teksten in een interface niet. Ze scannen. Ze maken uit het geheel van teksten, kleuren en opmaak op wat ze moeten doen. Daarom moeten voor een vloeiende ervaring alle elementen overduidelijk zijn en dezelfde kant op wijzen.

Termverwarring, zoals bij Dropbox, kan ontstaan doordat websites in één taal worden ontworpen en dan in meerdere talen worden uitgerold. Uit een grote database van vertalingen worden automatisch per land de juiste termen in het stramien van de site geplaatst. Vaak krijgt de vertaler simpelweg een lijst met te vertalen termen te zien, zonder te weten hoe de interface eruit ziet. Alsof je de zinnen uit een roman in willekeurige volgorde moet vertalen, zonder te weten wat er voor- of nakomt of door wie de zin wordt uitgesproken. Sommige bedrijven maken het daarom voor de vertaler mogelijk om te zien hoe de termen in de interface worden gebruikt. En voor de zekerheid komt daar soms een gebruikstest achteraan.

Want zoals Charles Eames ooit zei: ‘The details are not the details. They make the design.’ Letterlijk: ‘De details zijn niet de details. Ze maken het ontwerp.’ Maar ik denk dat Saskia en Serge het beter hebben gezegd: ‘Het zijn de kleine dingen die het doen. Die het doen.’

Deze column verscheen in De Volkskrant van 29 juni 2015.

Delen:
Mastodon