Van 11 tot 3

Onlangs publiceerde het Platform Beter Benutten een onderzoek waaruit bleek dat studenten uit het HBO en WO sterk gemotiveerd zijn om de spits te mijden. Dus studenten zijn bereid later op te staan? Hoe verrassend. Nog leuker wordt het als je weet dat het Platform Beter Benutten een werkgroep is van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een werkgroep die als doel heeft om de drukte in treinen in de spits aan te pakken.

Ook Minister Bussemaker van Onderwijs draait mee in dit plannetje. Zij suggereerde dat colleges helemaal niet om 9 uur hoeven te beginnen. Dat kan best later. Kennelijk dacht ze terug aan de paar uurtjes college per week die ze tijdens haar studie politieke theorie en moderne staat kreeg. Wellicht heeft de Minister van Onderwijs al een tijdje geen universiteit meer bezocht, maar tegenwoordig genieten studenten ook onderwijs door middel van ontwerpprojecten, practica en het doen van onderzoek.

Er zijn veel meer contacturen. Mede omdat de minister vorig jaar prestatieafspraken maakte met de universiteiten. Bij veel universiteiten moet het aantal college-uren fors omhoog, en universiteiten worden op straffe van een fikse korting op hun financiering, afgerekend op hoe snel hun studenten door de studie heengaan, liefst nominaal. Hoe de minister het voor zich ziet om het aantal contacturen te verhogen als studenten tussen elf en drie op de universiteit zijn is mij niet helemaal duidelijk.

Bij technische universiteiten is daarnaast een groot gedeelte van het onderwijs groepswerk. Omdat je dan grotere projecten aan kunt pakken en leert samenwerken. Dus hebben we onze studenten graag op de universiteit. Nog los van de faciliteiten die studenten nodig hebt voor practica. Niet iedere student heeft thuis een 3D-printer en een drie meter hoge hoogspanningsspoel staan. Ze moeten – en willen – naar de universiteit.

De OV-studentenkaart is ooit ingevoerd omdat het een ramp was om de administratie van alle individuele reiskostenvergoedingen per student bij te houden én om de bezettingsgraad in het OV omhoog te krijgen. Toen er te weinig reizigers waren mochten studenten dat gat opvangen en nu het er te veel zijn moeten alle universiteiten van Nederland hun onderwijstijden aanpassen. Het cynische is dat we dus een Minister van Onderwijs hebben die, in plaats van pal te staan voor de kwaliteit van het onderwijs, zich voor het te volle karretje van de vervoersbedrijven laat spannen. Geen zesjescultuur meer, meer contacturen, maar wel een van-elf-tot-drie mentaliteit.

Ik ga ook een onderzoekje inkopen. En daar komt dan uit dat de meerderheid van de universitaire medewerkers zeer gemotiveerd is om de minister een paar uur college te geven. Ook om 9 uur ’s ochtends.

Delen: