Waterval, Agile en ING

Heel ING Nederland is overgeschakeld op Agile. Mijn mond viel open toen ik het hoorde. Niet alleen IT, héél ING Nederland. Tenzij u software- of productontwikkelaar bent, vindt u het wellicht moeilijk mijn fascinatie te delen.

Agile is een vrij jonge softwareontwikkelingsmethode. Traditionele product- en softwareontwikkelingsmethoden leunen vaak op het waterval- of ‘stage-gate’-model. Je mag pas van de ene naar de andere productontwikkelingsfase (trap in de waterval) als je een fase helemaal hebt afgerond.

De motivatie voor de watervalmethode was dat het herstellen van fouten in productontwikkeling lastig en duur is. Als de interactieontwerper op het laatste moment bedenkt dat een knopje op de stofzuiger ergens anders moet zitten, moet ook het ontwerp voor het binnenwerk en de elektronica worden veranderd. Als de mallen voor het spuitgieten al gemaakt zijn, worden veranderingen al helemaal een prijzige aangelegenheid. Software is iets makkelijker aan te passen dan een spuitgietmal, maar niet veel. Dus: eerst eisen opstellen, fase afsluiten, ontwerpen, fase afsluiten, bouwen, fase afsluiten, etc.

RIGIDE MODEL

Die manier van werken staat in schril contrast met het iteratieve karakter van ontwerpen. Je verzamelt wel eisen aan het begin, maar je komt ook tot nieuwe inzichten door te ontwerpen. Of je komt dingen tegen in de gebruikstest. Als je puur volgens een watervalmodel werkt, mag je deze inzichten niet meenemen, of je moet daarvoor een ‘change request’ indienen. En daarmee is waterval een bedrijfszeker, maar ook een traag en rigide model.

Jarenlang werden ICT systemen op deze wijze ontwikkeld. En dat leidde vaak tot tijd- en kostenoverschrijdingen en systemen die niet deden wat ze hadden moeten doen (luistert u mee, UWV en SVB?). Daarom stelden 17 programmeurs in 2001 het Agile Manifesto op. Teams moesten multidisciplinair zijn, zelfsturend, intensief samenwerken, maar vooral in korte cycli (‘sprints’) resultaten opleveren (niet pas op het eind alles bij elkaar laten komen) en open staan voor en rekening houden met veranderingen op het laatste moment.

Die manier van software ontwikkelen maakte snel school. Maar Agile vergt een cultuur waarin je fouten kan maken (‘perfect is the enemy of done’, luidt een Agile-adagium), waarin personen voor processen worden gesteld en waarin teams zelfsturend zijn. En nu wordt Agile dus gebruikt voor de ontwikkeling van alle diensten van ING Nederland. Bij een bank, toch vaak een vrij hiërarchische, starre organisatie. Het is afwachten hoe ze het eraf brengen, maar alleen al dát ze het doen is niet minder dan een revolutie.

Column uit de serie ‘Hoe moeilijk kan het zijn?’, verscheen op 26 september 2015 in De Volkskrant.

Foto: magnet.me

Delen:
Mastodon